top of page
Treningsdag, Stokkmarka

Instruktører:

Hovedinstruktører på disse kursdagene er Nina Kjelsberg, Roar Skjærvø, Alfred Sæther, Astrid Woodhouse og Maiken Dahl.

Innhold:

På disse treningsdagene bruker vi rapphøns som egner seg til innlæring av stand på unghunder, og til trening på- og perfeksjonering av fuglearbeider. Ved å trene med rapphøns får du repeterte kontrollerte fuglesituasjoner.

Vi vil noen ganger også legge inn noe grunnleggende dressurtrening som lineføring og sitt med ulike provokasjoner.

Det blir noe teori i forkant og etterkant av treningen med mulighet for å stille spørsmål om alt man måtte lure på om hund.

 

Ta med:
Ta med varme uteklær og skotøy.

Kurset foregår i all hovedsak utendørs.

Ta med leiebånd og gjerne dressurlenke samt varmedekken til hunden.

Vi holder med bålkaffe og noe attåt kaffen.

Ta gjerne med matpakke og drikke (hvis du ønsker noe annet enn kaffe)

Velkommen!

 

Praktisk informasjon til deltagere på treningsdager på Stokkmarka

Vi møtes på Stokkmarka kl 09.00 til ca 15.30 ved grillhytta.

Adkomst NORDFRA:

Er du rimelig kjent, anbefaler vi at du tar av på Sandmoen mot Klæbu, og deretter ned til høyre mot Rødde. Ta til høyre i krysset på Rødde. Fuglehundsenteret finner du da som andre gård på høyre hånd. Kjør forbi selve gården og ta neste avkjørsel opp til høyre på en smalere grusvei. Her står et skilt med Stokkmarka Fuglehundsenter. Etter ca 200 meter ser du en grillhytte inntil veien med gode parkeringsmuligheter rundt.

 

Er du ukjent kan det være lettere å ta av direkte fra E6 som man gjør når man kommer sørfra. Merk at du da må kjøre til rundkjøringen på Klett og svinge opp igjen nordover (det er ikke lov å krysse sørgående felt ved avkjøringen).  Du tar så første avkjøring til høyre etter rundkjøringen og følger deretter instruksjonene for adkomst sørfra.

Adkomst SØRFRA:
Kommer du sørfra tar du første avkjøring til høyre etter rundkjøringen på Klett. Denne er skiltet ”Rødde”. 
Når du har tatt av fra E6 følger du grusveien inntil du har kjørt under jernbanen. Så tar du første avkjøring opp til venstre på en smalere grusvei, her står et skilt med Stokkmarka Fuglehundsenter. Etter ca 200 meter ser du en grillhytte inntil veien med gode parkeringsmuligheter rundt.
bottom of page