Det er både mulig og hensiktsmessig å kombinere kurstilbud på Stokkmarka.

 

Følgende kurs utgjør tilsammen "Veien til en velfungerende fuglehund":

"Grunndressur med fugl"

"Helgekurs Stokkmarka"

"Helgekurs Vinterfjell"

 

Datoer for disse kursene vil snart bli satt opp på aktivitetskalenderen.

 

Kursene passer godt i den rekkefølgen og prisen blir gunstig for en slik kombinasjon (kr 8000,-).

 

Se vår prisliste for slike kombinasjonsløsninger eller ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

 

 

 

 

 

Veien til en velfungerende fuglehund

Stokkmarka Fuglehundsenter

Røddeveien 201

7224 Melhus

Tel: 909 16 535

post@stokkmarka.no

Konto:  4230 52 08986

Vipps: 526387

© 2019 Stokkmarka fuglehundsenter